Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Tema Nedir

Sponsorlu Bağlantılarx
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Tema -Tem nedir? Bir sanat eserinin merkezinde yer alan temel duygu ve düşünce demektir. Konu ve ana düşünce ile yakınlığı nedeniyle onlarla karıştırılmaması gereken bir terimdir. Konunun somut nitelikli olmasına karşılık, tema soyut özellikler gösterir. Bir eserin teması, onun konusu değildir. Konunun çok özel bir biçimde işlenmiş ayrıntısıdır.

Ölümün konu edildiği bir eserde “ölüm karşısında duyulan hüzün“, bu eserin teması olarak ifade edilebilir. Bir şeyin edebiyat eserine konu edilmesi için, bir yazar veya şairin o konuyu seçmiş olması yeterlidir. Oysa tema, edebî şahsiyetin sanatçı yönünün, yorumlama gücünün bir göstergesidir.

Tema bütün sanat dallarının ortak terimlerinden biridir. İnançlar ve kültürel değerler, herhangi bir temanın farklı toplumlarda, hatta aynı toplumda bile değişik biçimlerde ele alınmasına neden olur. Söz gelişi aşk teması, edebiyatın bir döneminde ince duyarlıkları ifade ederken, başka bir dönemde maddî hazların ifade aracı olarak işlenebilir.

Tema bir eserde, insandaki beyin gibidir. Eserde anlatılan her şeyde ve anlatma biçiminde temanın etkisi vardır. Edebî şahsiyetin eserini yazma amacı, doğrudan doğruya tema ile ilgilidir. Eğer bir eserin teması doğru belirlenirse, eserin doğru anlaşılma şansı da artar.

Bir eserin değerini konusu değil teması belirler. Bunun gerçekleşmesi ise, temanın düşünce dokusu ve yorumlanışı ile ilgilidir. Bir eserin konusunun nasıl yorumlandığı sorusuna bulunan cevap, temanın belirlenmesinde ipucudur.

Eserin bütününe hakim olan bir tema, iyi işlenmek kaydıyla, eserin sağlam bir kompozisyon kazanmasında etkili olabilir. Tema soyuttur ve soyutluğun derecesi edebî şahsiyetin özellikleriyle yakından ilgilidir. Tema, somut verilerle desteklendiği zaman eserin başarısı artar.

Bir edebî eser veya metin, birden fazla temadan meydana gelebilir. Fakat bunlardan biri veya birkaçı edebî eser veya metinde daha bir önem kazanmış olarak karşımıza çıkar. İkinci, üçüncü derecedeki temalar, asıl temayı besler, eseri zenginleştirir. Eserin daha iyi anlaşılmasını kolaylaştırır.

Şiirde Tema (Özet) :

Şiirde dile getirilen duygu, düşünce ve hayale tema denir. Şiir bir düşünce yazısı olmadığı için “tema” sözcüğünden daha çok esrede dile getirilen duygu ve hayali anlamalıyız. Şiirde tema kimi zaman bir aşk, ayrılık acısı, ölüm korkusu gibi bireysel duygular kimi zaman da başka insanlar için üzüntülerin yer aldığı toplumsal konuları da içerebilir.

Şiirde Tema (Detay) :

Her eserin bir yazılış amacı, iletmek istediği bir mesaj vardır. Eserde iletilmek istenen mesaja “tema” denir. Şiirde daha çok duygu ve hayaller işlenir; bir şiirde yoğun olarak işlenen duygular ve hayaller şiirin temasını oluşturur. Şiiri oluşturan her birimin bir teması vardır. Bu temalar birleşerek şiirin ana temasını oluşturur.

Şiirde işlenen temalar soyut bir kavram veya düşüncedir, bu soyut kavramlar şiir dışında da vardır. Şiirle somutlaştırılan temaya da “konu” denir.

Aynı temayı işleyen birden çok şiir vardır. Ancak bazıları diğerlerinden daha başarılıdır; bunun nedeni, temanın işleniş biçimidir.
Şiirde işlenen temanın şiirin yazıldığı dönemle ve şairle ilişkisi vardır.

Örnek Şiirde Tema İncelemesi:


Mert dayanır, namert kaçar
Meydan gümbürgümbürlenir
Şahlar şahı divan açar
Divan gümbür gümbürlenir

Yiğit kendini öğende
Oklar menzilin döğende
Şeşper kalkana değende
Kalkan gümbür gümbürlenir

Ok atılır kalesinden
Hak saklasın belâsından
Köroğlu’nun narasından
Her yan gümbür gümbürlenir
Köroğlu

Şiirin Teması : Şairin şiirde iletmek istediği mesaj yiğitlik ve yiğitliğin gücüdür. Şair savaş tasvirleriyle yiğitliği somutlaştırmıştır.
Şiirin Konusu : “yiğitleri övme”dir.
Şiirin yazıldığı dönem ve şairle ilişkisi: Köroğlu 16. yüzyılda yaşadığı sanılan bir şairdir. Bolu’nun Gerede ilçesindendir. Celâlî İsyanları’na karışmıştır. Sivas – Tokat arasındaki kervan yollarını kesmiş, aldıklarını fakir halka dağıtmıştır. Babasının intikamını almak için dağa çıkmış Bolu beyine karşı savaşmış; güçsüzleri, haksızlığa uğrayanları korumuş bir yiğittir.
Görüldüğü gibi şairin hayatında öne çıkan en önemli özellik yiğitliği; yaşadığı dönemin en önemli özelliği ise haksızlıkların olmasıdır.
Şiirin teması ve yapısı arasında ilişki vardır. Tema, şiirin yapısı ve anlatımıyla somutlaştırılır. Yapıyı meydana getiren ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimlerin tümü “tema”yla birleşir. Temayı bulmak için “Şair, bu şiiri niçin yazmıştır?” sorusunu sorarız, aldığımız yanıt bize temayı verir.

Şiirde Tema Örnekleri

Ziller Çalacak
Ziller çalacak… Sizler derslerinize gireceksiniz bir bir.
Zil çalacak, ziller çalacak benim için
Duyacağım evlerden, kırlardan, denizlerden;
Tâ içimden birisi gidecek uça, ese…
Ama ben, ben artık gidemeyeceğim

Zil çalacak… Siz geminize treninize gireceksiniz bir bir.
Zil çalacak, ziller çalacak benim için
Duyacağım iskelelerden istasyonlardan bütün,
Tâ içimden birisi koşacak ardınızdan…
Ama ben,ben artık gelemeyeceğim

Sonra bir gün bir çalacak yine,
Hiç kimseler, kimsecikler duymayacak…
Ne sınıflar,ne iskeleler,ne istasyonlar, ne siz…
Tâ içimden birisi kalacak oralarda…
Ben gideceğim.
Zeki Ömer Defne

Konusu: Şiir üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmenin öğrencilerinden ayrılışı, ikinci bölümde öğretmenin öğrencileri tarafından unutulma

korkusu son bölümde ise yaşlılık ve ölüm korkusu konu olarak ele alınmıştır.
Teması: Öğretmenlik mesleğinden ayrılmanın verdiği acı ve özlem veya meslek sevgisi tema olabilir.
SEVİYORUM SENİ
Seviyorum seni
ekmeği tuza banıp yer gibi
Geceleyin ateşler içinde uyanarak
ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi
Ağır posta paketini
neyin nesi belirsiz
telaşlı, sevinçli, kuşkulu açar gibi

Seviyorum seni
denizi ilk defa uçakla geçer gibi
İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık
içimde kımıldayan bir şeyler gibi
Seviyorum seni
Yaşıyoruz çok şükür der gibi.
NAZIM HİKMET

Teması : Nazım Hikmet, bu şiirinde aşkın kendisi için ne anlam ifade ettiğim günlük hayattan örnekler seçerek somutlaştırmaktadır. Şairin bakış

açısıyla aşk; merak, heyecan, ihtiyaç ve yaşama sevinci demektir.
AKIL GÖZÜ
Seni bulmaktan önce aramak isterim.
Seni sevmekten önce anlamak isterim.
Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de,
Sana hep, hep yeniden başlamak isterim.
Özdemir Asaf

Teması : Özdemir Asaf bu şiirinde aşka duygu penceresinden değil akıl penceresinden bakmaktadır. Ona göre aşk, aranması, anlaşılması ve her daim

yeniden keşfedilecek bir yönü bulunması gereken bir dünyadır.
Seni Asla Lekeleyemem
seni asla lekeleyemem,çünkü
en derinimdesin
buluşmak için çırpındığım o ta içimde.
seni asla lekeleyemem,çünkü
günlük,basit,sıradan hayatımda yoksun
yasakların geri çekildiği,
korkunun sustuğu
o saf anlarda beliriyor kalbin...kalbime...
Cezmi Ersöz

Teması : Cezmi Ersöz aşkın arındırıcı yönünü, saflığım, temizliğini ön plana çıkaran bir yaklaşımla oluşturmuştur bu şiirini. Ona göre sevdiği kişiye

karşı duyduğu aşk, her türlü kirden uzakta, en korunaklı yerdedir. Yüceltilmiş bir aşk anlayışıyla oluşturulan bu şiirde şair istese bile sevgilisini asla

lekeleyemeyeceğinden söz etmektedir. Çünkü şairin yaşadığı hayat, basit ve sıradandır. Aşk ise o sıradan hayatın içinde değildir.


Tema Resimleri

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Tema Sunumları

Tema Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Tema Ek Bilgileri

 • 1
  3 yıl önce

  ♦ “Tema”, bir eserin ana motifidir. Esere hâkim oları ve okura duyurulmak istenen temel düşünce, duygu ya da özdür.
  ♦ Grekçeden gelen ve aslında bir müzik terimi olan “tema” (theme) yerine “tem” ya da “izlek” sözcüğünü kullananlar da vardır.
  Tema ile konu karıştırılmamalıdır. Konu, metinde somutlaşan temadır. Tema, işlenmeden önce vardır; konu ise temanın işlenmesi sırasında doğar ya da belirlenir. Konu somut; tema ise soyut, içe yönelik niteliktedir.Tema genel, konu özeldir. Örneğin aşkın önemi tema; Türk insanının aşka verdiği önem konudur. Dostluk tema; dostluğu geliştirmek için yapılması gerekenler konudur.
  ♦ Söz gelimi Kiralık Konak romanında Seniha ve Cemil’in aile büyükleriyle sorunlar yaşaması, konu; bu somut olay içinde işlenen soyut ve genel bir kavram olan “kuşak çatışması” ise temadır. Bereketli Topraklar Üzerinde romanında üç arkadaşın çalışmak üzere köylerinden kalkıp Adana’ya gelmeleri, konu;’“köyden kente göç” olgusu ise temadır. Kurtuluş Savaşı yıllarında bir subayın cephede yaşadıkları, konudur; “vatanseverlik” duygusu ise temadır. Orhan Kemal‘in Murtaza adlı romanında konu, “Bekçi Murtaza’nın geçim zorluğu içindeki yaşamı”dır; tema ise “göreve bağlılık” düşüncesidir.
  ♦ Şair, temayı bir kelime, bir mısra ya da mısralarda açıkça belirtmiş olabildiği gibi, şiirin bütününde kapalı olarak da işlemiş olabilir. Şiirde temayı belirlemek için anahtar kelimelerden ve motiflerden yararlanılabilir. Anahtar kelime, şairin dünya görüşünü, edebî kişiliğini, bakış açısını yansıtan kelimelerdir. Örneğin, Ahmet Haşim‘in şiirlerinde “akşam”, Ahmet Hamdi Tanpınar‘ın şiirlerinde “rüya”, Cahit Sıtkı‘nın şiirlerinde “ölüm”,Yahya Kemal‘in şiirlerinde “deniz” anahtar kelimeler sayılabilir. Şiirde geçen anahtar kelimelerin tespiti, temanın belirlenmesi için bir fikir verebilir. Tema için diğer bir ipucu olan “motif“ ise edebî eserlerde sık sık yinelenen ve temayı vurgulayan bir öğedir. Örneğin “Kaldırımlar” şirinde “kaldırımlar ” kelimesi bir motiftir.
  Şiirde tema, şiirin bütününe yayılan, şiirin bütün öğelerini etrafında toplayan temel iletidir. Şirin yapısı ile teması bir bütün oluşturur. Yapıyı oluşturan birimleri birbirine bağlayan temel öge, bu birimlerin ortak paydası temadır. Bir sanat yapıtındaki içeriğin tematik düzeyini çözümlemeye geçmeden önce, daha en başından,“tema” kategorisi ile “konu” kategorisi arasındaki ayrımı burada vurgulamak istiyoruz. Çünkü konu, romanda, oyunda, resimde ya da filmde canlandırılan somut olaydır. Gorki‘nin de belirtmiş olduğu gibi, yapıt kişilerinin somut eylemleri ile karşılıklı etkileşmeleri’dir. Buna karşılık, bir yapıtta tema denince, burada anlatılmak istenen şey, o yapıtta tartışılacak etiksel, siyasal, dinsel, felsefi ve estetiksel türden özgül bir yaşamsal sorun; yapıtta ortaya atılacak ve şu veya bu şekilde yanıtlanacak, yaşamdan alınma bir soru’dur. Örneğin, “Son Taam” ya da “Haç Töreni” çoğu kez ressamlar tarafından seçilmiş konulardır. Ama bu konular, kendi başına ilginç konular oldukları için değil, sırf bu konularda sanat için gerekli olan çarpıcı, göz alıcı, büyük temalar barındığı için sanatçıların dikkatini çekmişlerdir. Örneğin, bu birincisinde, güven ve ihanet teması; ikincisinde, dinin gerçek özü ile yobaz dış görünüşü arasındaki çelişme teması.
  Buradan şu sonuca varabiliriz ki, “tema” kavramı daha genel-olan, daha soyut anlamda bir şeyi; “konu”kavramı ise daha tikel olan, somut olan bir şeyi kapsar. Konu bir hikâye okuduğumuz, bir resme baktığımız, sahne ya da perdede bir oyun izlediğimiz zaman, doğrudan doğruya algıladığımız dış aksiyondur. Tema ise, görmesek de işitmesek de kavramamız gereken şekilde, bu aksiyonun iç anlamıdır. Son olarak da konu, sanatın kendi araçlarıyla yeniden yaratılacak olan fizik, maddi süreçtir. Buna karşılık tema, toplumsal yaşamın akışından çıkarsanacak manevi sorundur; etiksel, dinsel, felsefi ya da bir başka mahiyetteki insan ilişkilerinin manen çatışmasıdır.
  Hiçbir sanat yapıtı yoktur ki belirli bir konusu ve bu konuda açığa çıkan bir teması olmasın.
  Demek ki toplumsal yaşamın manevi içeriğini yansıtan tematik öge, sanatta içeriğin bir düzeyi, bir katı olarak kendini belli ederken; konu, sanatsal biçimin bir düzeyi, bir katı olarak kendini belli eder. Konu, temanın imgesel olarak somutlaştırılışıdır.

  ŞİİRDE TEMA ÖRNEKLERİ
  Merdiven
  Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,
  Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,
  Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak…
  Sular sarardı… yüzün perde perde solmakta,
  Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta…
  Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller;
  Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller,
  Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?
  Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta,
  Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta…
  Ahmet Haşim
  Konu : Sonbahar mevsiminde bir akşam vakti
  Tema : Yaşlanmanın verdiği hüzün

  Sitem
  Önde zeytin ağaçları arkasında yar
  Sene 1946
  Mevsim
  Sonbahar
  Önde zeytin ağaçları neyleyim neyleyim
  Dalları neyleyim
  Yâr yoluna dökülmedik dilleri neyleyim
  Yâr yâr… Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar
  Değirmen misali döner başım
  Sevda değil bu bir hışım
  Gel gör beni darmadağın
  Tel tel çözülüp kalmışım Yâr yâr…
  Canımın çekirdeğinde diken
  Gözümün bebeğinde sitem var
  Bedri Rahmi Eyüboğlu
  Konu: Çaresizlik içinde sevgiliyi düşünmek
  Tema: Aşk acısı


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin